Curiously Doubting Fat - With My Own Two Hands

Bra att ha någon att prata med

Ja idag blir det mer och mer vanligt med att behöva samtalsterapi i Stockholm och det är ju bra att det finns att få den hjälpen.
Ja det är bra att man kan få den hjälpen man behöver och att få tala med någon som är utbildad för det och som man inte känner sen innan.

Många unga som behöver det 

Många unga behöver ha någon att prata med och då är det bra att man har någonstans att vända sig, så att man kan få det behovet tillgodosett. I skolan brukar det finnas en kurator som man kan behöva prata med. 

Ja det finns många som har behov av att prata av sig och det är inte bara unga som behöver det, utan alla behöver vi nog prata av oss till någon. Så det är bra att man kan ha någon att prata med och känner man att man inte vet vem man ska prata med så är det bra att kontakta någon som är villig att lyssna och som också kan komma med bra råd med hur man går vidare med det man har problem med.

Så vi får vara tacksamma för den hjälp som finns att få och man bör ta till vara på den om man behöver det och det är bra.
Det är bra om man gör så att det inte känns som något pinsamt eller något som man måste skämmas över utan att det är något normalt och något som alla kan behöva någon gång i livet . Så det skulle hjälpa om man såg det på det viset och inte som någon skämmigt som man måste dölja. För vi måste ta hand om vår hälsa och se till att vi mår bra och det finns många sätt som vi kan göra det på och det är så tacksamt när man mår bra.